I. Лаптоп
А клас
Лаптоп, класифициран като А клас:
Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплея в работещо състояние.
Няма липсващи елементи като лайсна на индикаторни диоди и др.; няма счупвания около портовете – липсващи парченца или пукнатини, които да нарушават естетическото и нормално ползване на артикула.


А минус клас
Лаптоп, класифициран като А минус (-) клас:
Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими или виждащи се само под определен ъгъл и/или само при определена осветеност.
Възможни са забележки по корпус вследствие на транспорт или употреба, които са абсолютно незначителни и/или трудно забележими като пукнатини, малки отчупени парченца и др.


В клас
Лаптоп, класифициран като В клас:
Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по дисплей в работещ режим.
Възможно е да има липсващи декоративни елементи, невъздействащи на функционалността на артикула, като например: капачета на панти, уплътнителни пластини към батерия, лайсна на индикаторните диоди, счупени зъбчета на охлаждащите решетки, пукнатини или счупвания по корпуса.


Не са критерии и не се взимат под внимание:
Всички лаптопи, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
Износеността и степента на употреба, както и липсата на абсолютно незначителни елементи като уплътнителни гумички, капачета и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.
Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.
Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.


Батерия на лаптоп
Дефектна батерия (Defect) – дефектна е батерията, която не е в състояние да издържи повече от 5 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
Слаба батерия (Weak) – слаба батерия е тази, която не е в състояние да издържи повече от 29 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
ОК батерия (OK) – батерия, която е в състояние да издържи повече от 30 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.


Не са критерии и не се взимат под внимание:
Времетраене на работа на батерията, различно от горепосочените. Издръжливостта на батерията за лаптоп варира в зависимост от: начина, по който се използва лаптопът; дали режимът на пестене на електроенергия е включен; размерът на паметта и на екрана; типа процесор и видеокарта; операционната система; енергопреносната мрежа; начина на поддържане на лаптопа от притежателя му; климатични условия като влажност, температура на въздуха и т.н.

II. Монитор
А клас
Монитор, класифициран като А клас:
Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплей в работещ режим.

А минус клас
Монитор, класифициран като А минус (-) клас:
Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по корпус и/или дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими или виждащи се само под определен ъгъл и/или само при определена осветеност.

В клас
Монитор, класифициран като В клас:
Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по корпус и/или дисплей, които са изразени и видими в работещ режим.

Не са критерии и не се взимат под внимание:
Всички монитори, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
Забележки по дисплей в работещ режим, видими само под много голям ъгъл, както и следи от употреба по корпуса на монитора.
Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.

III. Компютър
А клас
Компютър, класифициран като А клас:
Работи според предназначението си и е без забележки по корпус като счупени участъци и др.

В клас
Компютър, класифициран като В клас:
Работи според предназначението си, като е възможно да има забележка/и по корпус като: липсващи или счупени елементи на кутията или малки пукнатини, които грубо нарушават само естетическия вид на артикула. Например – счупен или пукнат преден панел.
Работи според предназначението си, като е възможно да има забележки по външните портове като: PS2, VGA,USB конектори и др.

Не са критерии и не се взимат под внимание:
Всички компютри, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като крачета, капачета, гумички и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.
Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.

©2001-2018 - Web Designs Ltd.
Web Designs CMS Version: 4.4.1.2 Нагоре
Доставка Заплащане на поръчки Условия за ползване и рекламация За контакти